Historiek

Interférences littéraires - Literaire interferenties is een open access tijdschrift dat in 2001 werd opgericht door het ‘Institut de littérature’, dat het gemeenschappelijke forum vormde van onderzoekers in de letterkunde verbonden aan de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, België). Het tijdschrift verschijnt sinds november 2008 met een halfjaarlijkse periodiciteit en wordt sinds het zesde nummer (mei 2011) gezamenlijk beheerd door de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) en de Katholieke Universiteit Leuven, met het oog op een geherdefinieerd wetenschappelijk programma en volgens een uitgebreid administratief en wetenschappelijk organigram.