Publicatie

Voorstellen

Een voorstel voor een themanummer kan op elke moment door een wetenschappelijke editor worden ingediend.

Varia-artikels kunnen op elk moment door een auteur worden ingediend, ofwel via het vooraf voorleggen van een abstract, ofwel in een integrale en opgemaakte versie, begeleid met een samenvatting (500 woorden maximum). Indien het directiecomité van oordeel is dat het artikel zich inschrijft in het wetenschappelijk project van het tijdschrift, zal het artikel anoniem door twee experts geëvalueerd worden.

Interviews kunnen op elk moment worden voorgelegd aan het tijdschrift.

Voor een themanummer, evenals voor een interview, wordt vooraf contact opgenomen met de hoofdredacteur van het tijdschrift (david [dot] martens [at] arts [dot] kuleuven [dot] be), die, in samenspraak met de leden van het directiecomité, zal evalueren of het voorstel zich inschrijft in het wetenschappelijk project van het tijdschrift.

Peer-review

Elk artikel dat voorgelegd wordt aan Interférences littéraires/ Literaire interferenties wordt anoniem geëvalueerd door twee experts.

Het tijdschrift verbindt zich ertoe om de auteurs een antwoord te bezorgen binnen een termijn van 8 weken.

Classificatie

Interférences littéraires/Literaire interferenties is opgenomen in MLA, DOAJ, ERIH plus, JournalTOCs en Ulrichsweb.